Amilo och Juuso

Secale cereale

Vårt rågmjöl består av höstråg Amilo eller vårråg Juuso, eller en blandning av båda. Kvalitetsmässigt skiljer de sig inte nämnvärt åt. Vårråg har traditionellt inte odlats här i vårt område, men genom en kontakt i Norrland kom vi för några år sedan över den finska sorten Juuso, som har visat sig odlingsmässigt intressant. Eftersom det är en vårsådd gröda slipper man problemen med övervintring under våra blöta vintrar här på västkusten. Den har en kraftig växt och konkurrerar bra med ogräs. En olägenhet är att de långa stråna gör grödan känslig för liggsäd vid kraftigt regn

rag