Ingrid

Hordeum vulgare

Kornsorten Ingrid odlades som mest under slutet av 1950-talet och under 1960-talet. Korn är generellt sett svårt att odla ekologiskt, framförallt p.g.a. kort strå och dålig ogräskonkurrens. Ingridkornet har – jämfört med dagens sorter – längre strå, och har med våra erfarenheter bättre konkurrenskraft.

Kornet säljs som hel kärna som har skalats och putsats. Det kan med fördel ersätta ris och tillagas på samma sätt.

korn