Lantvete

Lantvetesorterna är svenska sorter som odlades fram till början av 1900-talet. De lantvetesorter som vi för närvarande odlar kommer ursprungligen från Öland, Halland och Dalarna.  Lantvetet från Dalarna har visat sig ha en förmåga att ta upp selen i högre grad än övriga vetesorter.

Lantvete är känd för sin goda smak, och lämpar sig särskilt väl till långjästa bröd.

lantvete