Malningsprocessen

Kvarnen är en valskvarn, och varje kvarnmaskin består av två par räfflade stålvalsar där spannmålskärnan under en process mals till mjöl. Tre kvarnmaskiner arbetar i serie, och spannmålen passerar igenom alla tre maskinerna under processen

Efter att spannmålen rensats släpps den in till första valsstolen, och processen har tagit sin början. Hela kärnan mals inte ner på en gång utan kärnans olika skikt ”skalas av” lite i sänder. På så sätt får man en varsam hantering av kärnan, klipartiklarna går att separera för sig, och den innersta kärnan är kvar till det finaste mjölet.

Innan kärnan är helt utmald kan den ha passerat valsparen upp till 12 gånger. Under tiden passerar den också igenom siktarna, och olika grovlekar särskiljs under processens gång.

Vår kvarnanläggning fungerar så att man under processen får ut fyra olika fraktioner av kärnorna - grovt kli, fint kli, eftermjöl och slutligen det finaste mjölet. Skalet på varje kärna är det som blir kli. I det finsiktade vetemjölet är det bara det innersta av kärnan som finns med. I fullkornsmjölet finns hela kärnan med, dvs alla fyra delarna blandas ihop till ett enhetligt grovt mjöl.

Rågkross, som är efterfrågat för att få ett smakrikt och mustigt grovt bröd, får vi fram genom att låta rågen krossas mellan första valsparet under ett visst tryck, och sedan ta ut det utan att det får passera siktarna.

Mannagryn, som är små gryn av vete, tas ur processen i ett visst skede, på ett ställe där vetekärnan i siktningen har fått just den kornstorleken.