Kultursorter - för mjöl med hög kvalitet och god smak

Kultursorter är spannmålssorter som odlats från tusentals år tillbaka och fram till mitten av 1900-talet.

Eftersom vi själva producerar den spannmål som vi använder i kvarnen, så har vi förfinat urvalet av spannmålssorter som ska bli mjöl. Detta för att uppnå så hög kvalitet som möjligt. Det har visat sig att kultursorterna har fina egenskaper som gått förlorade i den växtförädling som skett under senare delen av 1900-talet. Äldre sorter anpassar sig till de lokala odlingsförhållandena, grödan får unika lokala kvaliteter och är rik på bl.a. mineraler, spårämnen och smakämnen.

Prislista

bag

Ibland tar det slut på hyllan

Hela vår produktionsprocess är manuell och beroende av ett fåtal personer som har kunskap om både spannmålens egenskaper och hur malningsprocessen fungerar för de enskilda produkterna.

När det är stor efterfrågan hinner vi inte alltid producera tillräckligt mycket, så vi kan tyvärr inte garantera att alla produkter alltid finns på hyllan.

Om du är ute efter något speciellt, ring då gärna innan så du inte åker i onödan om det skulle vara slut. Får vi ett par dagars framförhållning kan vi som regel få fram det ni önskar.

Vårt sortiment

Vete

Vetemjöl

Innehåller en blandning av Anniina, Lantvete och Jacoby borstvete

Säljs i storlekarna 4 kg och 25 kg

Grahamsmjöl

Säljs i storlekarna 2 kg, 4 kg och 25 kg

Specialvetemjöl Anniina

Innehåller siktat mjöl av Anniina

Säljs i storlekarna 4 kg och 25 kg

Lantvete siktat

Kan vara Lantvete Dalarna, Lantvete Öland eller Lantvete Halland.

Säljs i storlekarna 4 kg och 25 kg

Lantvete finmalt fullkorn

Innehåller finmalt fullkornsmjöl av Lantvete Öland.

Säljs i storlekarna 2 kg, 4 kg och 25 kg

Speltmjöl siktat/grovmalt fullkorn

Innehåller Spelt. Finns både som siktat mjöl och fullkornsmjöl.

Säljs i storlekarna 1,5 kg, 4 kg och 25 kg

Emmer siktat/grovmalt fullkorn

Säljs i storlekarna 1,5 kg, 4 kg och 25 kg

Evo-Emmer Finmalt Fullkorn

Säljs i storlekarna 1,5 kg och 4 kg

Vetekli

Innehåller grovt kli av våra olika vetesorter

Säljs i storlekarna 0,5 kg

Spelt, hel kärna

Innehåller Spelt.

Säljs i storlekarna 1,5 kg

Mat-emmer

Hela korn, skalat och putsat.

Säljs i storlekarna 1,5 kg

Råg

Rågmjöl siktat/grovmalt fullkorn

Innehåller rågsorterna Amilo och/eller Juuso

Säljs i storlekarna 2 kg, 4 kg och 25 kg

Rågkross

Grovt krossade rågkärnor av rågsorterna Amilo och/eller Juuso

Säljs i storlekarna 1 kg

Korn

Mat-korn

Hela korn, skalat och putsat, av kornsorten Ingrid

Säljs i storlekarna 1,5 kg