Jacoby borstvete

Jacoby Borstvete är en kultursort som ingick i ett fältförsök mellan 2008 och 2010. Analysresultat visade mycket bra proteininnehåll för att vara en höstvetesort, och vi valde att uppföröka den och införliva den i sortimentet. På grund av dess goda egenskaper vad beträffar protein, smak och bakegenskaper är den nu den enda höstvetesort vi använder oss av.

jacoby